Con gran éxito celebrouse o XII Rali Lacón Históricos

O sábado tuvo lugar o XII Rali Lacón Históricos.

Publicidade

O éxito foi grande e contouse con gran afluencia de público

A salida tiña lugar hoxe as 10:30 dende a rua Curros enriquez