Boa nova en Leiro: Subvención para arranxo da praza Eladio Rodríguez

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza mediante resolución do 22 de xuño acordou conceder ao concello de Leiro unha subvención por importe total de 32000 €, para o proxecto denominado ” Acondicionamento e pavimentación da praza Eladio Rodríguez. Zona Oeste”

O orzamento total da obra ascende a 40000 €, estando previsto que as obras finalicen antes do 31 de outubro de 2020

AVANTAR ACTIVIDADES