Inversións en Avión: Tractor desbrozadora, Pista de pádel, Instalación de 2 caldeiras de biomasa e Mellora do Arquivo. Orzamento: 212152 €

Boas novas para Avión. Publicase na web de Contratos de Galicia as seguintes licitacións por un total de 212152 €

Suministro dun vehículo tipo tractor 4×4 con dúas máquinas desbrozadoras, unha de arrastre e outra de brazo, para o Concello de Avión cun orzamento de 121.000,00 con IVA

AVANTAR ACTIVIDADES

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801721&OR=387&ID=801&S=C&lang=es

Mellora do fondo documental do arquivo de Avión cun orzamento de 12.159,85 con IVA

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801838&OR=387&ID=801&S=C&lang=es

Construción dunha pista de pádel en Avión cun orzamento de 33.032,45 con IVA

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801835&OR=387&ID=801&S=C&lang=es

Instalación de caldeira de biomasa na Casa da Cultura de Avión cun orzamento de 16.590,73 con IVA

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801735&OR=387&ID=801&S=C&lang=es

Instalación de caldeira de biomasa na Casa Consistorial de Avión cun orzamento de 29.371,88 con IVA

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801734&OR=387&ID=801&S=C&lang=es