Nota do Psdeg-Psoe de Leiro sobre a ponte das Poldras

O portavoz municipal Manuel Rodriguez do PSdeG-PSOE no concello de LEIRO, reproba ao Grupo de Goberno do Partido Popular pola situación na que se encontra a ponte das Poldras e afirma que “neste caso non valen escusas e botarlle a culpa ao COVID-19 xa que o sector da construción apenas parou nesta pandemia” e témoslle que lembrar ao Rexedor que no pasado mes de Febreiro acordouse en pleno, a traves dunha Moción presentada polo noso grupo municipal de que se actuaria por parte do concello coa máxima urxencia, unha vez que o caudal do rio Avia baixase e obtivésense as autorizacións necesarias”.

Manifestan os socialistas “que despois de catro meses, non hai ningún tipo de actuación na ponte das Poldras, por iso poñémoslle memoria ao Goberno Municipal que se hai que poñer a traballar na mesma, debido ao se deterioro, polo motivo de que un dos alicerces esta en moi mal estado e este inverno pasado unha das laxas resulto rota e así o recoñeceu o rexedor municipal polo motivo de que pasar maquinaria pesada sobre a mesma”.

AVANTAR ACTIVIDADES

Esta ponte utilizábase na Idade Media para transportar o viño desde Ribadavia a Santiago e mesmo une os nucleos de Leiro e San Clodio, “a parte de que é unha monumental no medio dunha paisaxe bucólicad e de gran beleza, por iso que hai que salvagardar a mesma, porque unha cousa fermosa é un gozo para sempre”, remarca o portavoz socialista