Ábrense os prazos de matrícula para o próximo curso do conservatorio e da escola de música do Carballiño

IES CHAMOSO LAMAS
  • Os días 8, 9 e 10 de xuño estará aberto o prazo para matricularse nas probas de acceso a 1º de grao profesional  (a información recóllese na entrada do concello)
  •  O día 25 de xuño ábrese o prazo para :
    • a matrícula do vindeiro curso 2020/21 para o alumnado que xa estaba matriculado o curso pasado.
    • a preinscrición para a escola de música
    • a matrícula para as probas de aptitude a 1º de grao elemental
    • a matrícula para outras probas a outros curso de grao elemental e profesional.

NORMAS DE ACCESO Á ESCOLA DE MÚSICA PARA ALUMNADO NOVO

Para acceder a Escola de Musica do Carballiño (ESMU), teranse e conta os anos que teña o/a alumno/a cando realice a inscrición; terán preferencia os anos indicados abaixo, para cada especialidade.

OFERTA DE TRABALLO EN AVIÓN
ESPECIALIDADE ANOS*
Clarinete, Frauta, Guitarra, Saxofón, Trombón, Trompeta, Tuba,  Percusión,  Piano, Violín. 7 anos
Canto 16 anos

Nas especialidades instrumentais: Clarinete, Frauta, Guitarra, Saxofón, Trombón, Trompeta, Tuba, Percusión,  Piano, Violín. A preferencia serán os 7 anos cumpridos no ano 2020.

Na especialidade vogal: Canto. A preferencia serán os 16 anos cumpridos no ano 2020.

*De non se cubrir as prazas, iranse incorporando segundo a data  de nacemento de maior a menor idade.