Publicada no Dog a orde que convoca axudas para o alumnado universitario que por culpa do covid teña dificultades economicas

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos

DOG Premer na Imaxe

AVANTAR ACTIVIDADES