Emilio González advirte que aínda queda camiño por percorrer na Administración Xeral do Estado “ao igual que no resto da sociedade”

 A Subdelegación difunde os contidos do terceiro Plan, recentemente aprobado, entre as unidades administrativas do organismo para a súa implementación

 O subdelegado do Goberno defende que as Administracións Públicas deben impulsar a promoción laboral das mulleres

O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González avanzou, en coincidencia coa próxima celebración do 8M, Día Internacional da Muller, que a Subdelegación do Goberno en Ourense mantén o compromiso pola igualdade a través da implementación do III Plan de Igualdade da Administración Xeral do Estado (AXE) neste organismo, recentemente aprobado polo Goberno de España. Confirmou que se están a dar os primeiros pasos entre as diferentes unidades para achegar os contidos deste plan e instaurar dinámicas de discusión que permitan a súa aplicación efectiva en tódolos niveis. “Partimos dun acordo moi ambicioso asinado entre a Administración con sindicatos e organizacións profesionais e agora toca o difícil, que é levalo a cabo e asumimos esta tarefa con determinación e empeño”, afirmou o subdelegado.

Emilio González advertiu que a igualdade efectiva aínda ten un longo percorrido ata a súa consecución tanto na Administración Xeral do Estado como no resto da sociedade.  Lembrou que, a nivel nacional, na AXE o 48,6% do persoal son homes e o 51,4% son mulleres. Sen embargo, o 64% delas ocupan postos dos grupos C1 e C2, mentres que nos grupos A1 ou A2 descende esta porcentaxe ata o 35%. Os datos, que proporciona o Ministerio de Política Territorial e Función Pública, “obrígannos a seguir traballando pola promoción laboral da muller na función pública”.

Plan de Igualdade da AXE

O III Plan de Igualdade da Administración Xeral do Estado está en vigor desde este ano. O documento incorpora como novidade indicadores de impacto e execución para coñecer o grao de realización e a eficacia das medidas, e fixa por primeira vez medidas de carácter transversal que se aplicarán no conxunto da Administración Pública do Estado.

O seu contido detalla seis eixes de actuación, onde se desenvolven 68 medidas transversais que afectan a todos os Departamentos Ministeriais, o que implica unha das principais diferenzas con respecto aos plans anteriores que incluían medidas específicas.

Así, o primeiro dos eixes de actuación presenta medidas instrumentais innovadoras para promover un cambio estrutural favorable á igualdade entre mulleres e homes. O segundo céntrase na sensibilización, formación e capacitación, incluíndo o deseño dun Plan de Formación en Igualdade de Xénero e o desenvolvemento de ferramentas metodolóxicas para a súa expansión.

A mellora das condicións de traballo e o desenvolvemento persoal das empregadas públicas protagonizan o terceiro eixe do Plan, coa finalidade de captar e reter o talento feminino, promovendo o desenvolvemento da carreira profesional das mulleres na AXE e creando as condicións que faciliten a eliminación da brecha retributiva.

Seguir avanzando na corresponsabilidade e a conciliación da vida laboral, persoal e familiar centra o cuarto eixe. Ademais, un conxunto de medidas de gran potencia para erradicar a violencia contra as mulleres, conforman o quinto eixe, abarcando o ámbito formativo, de sensibilización, así como a elaboración de directrices e medidas para apoiar e protexer ás mulleres vítimas.

Por último, o sexto eixe céntrase na  interseccionalidade e situacións de especial protección, actuando por primeira vez fronte a diferentes formas de desigualdade ou discriminación contra as mulleres que puidesen darse no seo da AXE, ao incluír diagnósticos comparados e medidas relacionadas coa discapacidade, todo tipo de discriminación e atención á diversidade  sexual.