Ribadavia abre o rexistro público de demandantes de inmobles municipais.

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Todas as persoas interesadas nos inmobles propiedade do Concello situados no casco histórico poderán inscribirse neste Rexistro.

Ribadavia a 7 de xuño de 2021.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

O Concello quere que este sexa o primeiro paso para poñer en marcha o proceso de venda pública destes inmobles. O Rexistro ten como finalidade facilitar a xestión e o control no proceso de compra- venda que o Concello de Ribadavia quere levar acabo cos seus inmobles, para a súa venda pública, garantindo a publicidade, concorrencia e transparencia de ditos procesos.

¿ Obxectivo de inscribirse no Rexistro?
As persoas interesadas en adquirir algún destes inmobles do Concello poderán inscribirse no Rexistro Municipal. As persoas que desexen optar a un inmoble, deberán indicar o destino e finalidade do mesmo: Primeira Vivenda, segunda residencia, negocio- explotación comercial, o outras, indicando cal.

¿Que datos deben indicarse na solicitude de Rexistro?
Na solicitude indicaranse, necesariamente, os seguintes datos:

  1. O inmoble no que se está interesado, poidendo sinalar un máximo de catro con criterio de preferencia entre eles.
  2. Actividade á que vai destinado, no caso de vivenda, indicar si é primeira vivenda en propiedade á cal se quere optar.

¿Cal é a vixencia da inscrición no Rexistro?
A intención deste Rexistro é orientar e facilitar ao Concello de Ribadavia no vindeiro proceso que porá en marcha de sacar á venda pública varios inmobles situados no casco histórico de Ribadavia.

Para levar a cabo o proceso de venda pública o Concello elaborará un Pliego Público con criterios obxectivos, garantindo a publicidade, concorrencia e transparencia de dito proceso. A intención é realizar dito proceso coa maior dilixencia posible.

O Concello quere aprobar as bases no Pleno entre o mes de xuño e xullo, para o cal presentaralle unha proposta a todos os grupos municipais para que fagan as súas achegas. A intención é que entren en vigor no mes de setembro.

O CONCELLO COMEZA O ENVÍO DE NOTIFICACIÓNS A PROPIETARIOS DE VIVENDAS EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN NO CASCO HISTÓRICO.

Por outra banda, desde o Concello comezamos a realizar notificacións aos propietarios de vivendas en mal estado para que melloren a súa conservación, informando así mesmo que a Xunta de Galicia ten aberta a convocatoria 2021 do Plan Rexurbe a través do cal quere adquirir vivendas sitas no noso Casco Histórico para a súa rehabilitación.Desde o Concello estamos realizando tarefas informativas aos veciños para fomentar que entren neste programa da Xunta de Galicia.