Gabriel Alén informa ao alcalde de Paderne de Allariz da licitación das obras para dotar de abastecemento ao núcleo de San Cristovo que suporán un investimento de 245.000 euros

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

As empresas interesadas teñen ata o vindeiro 2 de novembro para presentar as súas ofertas

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, informou esta mañá ao alcalde de Paderne de Allariz, José Manuel Fernández, da licitación das obras que permitirán dotar de abastecemento o núcleo de San Cristovo.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoxe a licitación desta actuación por importe de preto de 245.000 euros. As empresas interesadas teñen ata o vindeiro 2 de novembro para presentar as súas ofertas.

O delegado territorial explicou que esta actuación se enmarca no convenio de colaboración asinado entre Augas de Galicia e o Concello de Paderne de Allariz o pasado mes de xuño, que recolle un investimento global de 275.000 euros, o 80% achegados pola Xunta.

En virtude do convenio, a Xunta tamén se compromete a contratar, dirixir e executar as obras, que teñen un prazo de execución de cinco meses.

Pola súa banda, o Concello de Paderne de Allariz contribuirá ao financiamento do 20% restante, ao tempo que asume a realización das xestións pertinentes para posibilitar a súa execución, así como a recepción, mantemento e conservación das actuacións que se leven a cabo.

As actuacións serán financiadas pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da covid-19.

As actuacións proxectadas

Na actualidade Paderne de Allariz conta cunha rede de abastecemento que dá subministración a todos os núcleos do municipio salvo ao de San Cristovo, que pertence á parroquia de San Salvador de Mourisco. Isto é debido a que o depósito de cabeceira se atopa a unha cota inferior ao dito núcleo, polo que a poboación de San Cristovo se abastece na actualidade a través de acometidas particulares ou colectivas.

As obras perseguen achegar o servizo de abastecemento de auga ao núcleo de San Cristovo, a través da execución dunha rede de abastecemento composta por: conexión con rede existente, bombeo, novo depósito, impulsión para levar as augas ata o novo depósito de subministración e unha rede en árbore para a súa distribución.

Esta actuación permitirá dar servizo a unha poboación fixa de 62 habitantes para o ano horizonte 2045.

A Xunta, a través de Augas de Galicia, segue prestando apoio técnico e financeiro aos concellos para que poidan exercer as súas responsabilidades dun xeito eficiente e continuar mellorando a calidade da auga e a calidade de vida da poboación galega no medio rural.