En Boborás: Convocatoria para a contratación laboral temporal de 3 peóns/peoas de servizos múltiples

IES CHAMOSO LAMAS

Publicado hoxe no BOP: Premer na Imaxe

Mediante a Resolución de Alcaldía do 10 de marzo de 2022,
aprobáronse as bases de selección para a contratación de persoal laboral temporal:

OZOCOgz Deseño Galego
 1. Número e denominación das prazas: 3 traballadores/as
  para prestar o servizo como peóns/peoas de servizos múltiples.
 2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal, a
  xornada parcial (30 horas semanais).
 3. Duración do contrato: nove meses.
 4. Sistema de selección: concurso-oposición.
 5. Lugar e prazo de presentación das solicitudes: no Rexistro
  do Concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios
  admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días naturais,
  que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no
  Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
 6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase á disposición do público no concello, na web
  (www.boboras.gal) e na sede electrónica