En Cea: Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal de 2 auxiliares do servizo de axuda no fogar

IES CHAMOSO LAMAS

Publicado hoxe no BOP: Premer na Imaxe

Convocatoria de selección de persoal laboral temporal de dous/dúas auxiliares do servizo de axuda no fogar, para o ano 2022:

Número e denominación: 2 auxiliares de axuda no fogar.

  1. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por tempo determinado, a xornada completa.
  2. Duración do contrato: 6 meses
  3. Sistema de selección: concurso-oposición.
  4. Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais, na web (www.concellodecea.com) e na sede electrónica do Concello de San Cristovo de Cea.
  5. Prazo de presentación das solicitudes: 5 días naturais, que
    contarán desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no
    BOP da Provincia de Ourense.