A Xunta recibe 4 ofertas para executar as obras na estrada OU-402 en Arnoia

IES CHAMOSO LAMAS

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recibiu 4 ofertas de empresas para executar as obras da 1a fase de mellora da estrada OU-402, no concello da Arnoia, que suporán un investimento autonómico de 810.000 euros.

Trátase de actuar nun tramo duns 1,6 km desta estrada autonómica, que actualmente carece de beirarrúas, marxes e zona para peóns.

HIPER MASIDE

A Xunta ten previsto iniciar estas obras no outono, co obxectivo de telas rematadas na primavera de 2023, xa que as obras teñen un prazo de execución de 6 meses.

Con esta actuación de mellora da estrada OU-402, a Xunta quere facilitar desprazamentos máis cómodos e seguros para todos os usuarios, tamén para as persoas que se desprazan a pé, xa que agora este tramo da vía non conta con espazo específico para os peóns.

Máis polo miúdo, para acadar este obxectivo, as obras contemplarán a mellora do trazado da vía, ampliando, sempre que sexa viable, a vía ata 7 metros de ancho. Tamén se rectificarán as curvas de raio reducido.

Para animar aos veciños a desprazarse a pé con seguridade, habilitarase unha zona peonil, construíndo beiravías ao longo de pouco máis de 1 km, de 2 metros de ancho, pola marxe esquerda, e unha cuneta transitable ao longo de medio quilómetro. Tamén se mellorará a senda existente entre o acceso ao balneario e o núcleo da Arnoia e arredores.

Mediante esta intervención actuarase na intersección da OU-402 coa estrada provincial OU-0305 no quilómetro 30.700. Neste punto, e co fin de mellorar a visibilidade e garantir unha maior seguridade nos xiros, habilitarase un carril de espera central. e un cambio de rumbo.

Ademais, e dado que tamén se intervirá a entrada ao núcleo urbano da Arnoia, o trazado adaptarase á normativa vixente, apostando pola mellora da visibilidade no tráfico. Neses 600 metros da vía de entrada ao núcleo, debido á dificultade de ampliar a vía sen afectar ás edificacións existentes, manterase o ancho actual dos carrís, de 3 metros, actuando na gabia da marxe esquerda, para convertelo en gabia transitable.

A intervención completarase cos traballos de reforzo do firme, mellora de drenaxe transversal, sinalización e instalación de barreiras de seguridade.

A contratación destas obras non contempla a intervención no pontón existente, que precisa de autorización da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Neste sentido, co obxectivo de non atrasar estes traballos de mellora da estrada, o departamento que dirixe Ethel Vázquez elaborará un proxecto independente para actuar nese punto, tal e como se acordou co Concello.

A Xunta segue traballando na promoción de actuacións que favorezan unha Galicia mellor conectada e estruturada, mellorando as comunicacións entre os pequenos concellos e o interior da comunidade.