No concello de Avión iniciase o proceso selectivo para a provisión de plazas de administrativa/o, limpiador/a, e peón/a

Publicase hoxe no BOP

Convocatoria y bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión de una plaza de administrativo/a incluida en la oferta ordinaria de empleo público de personal funcionario para 2022   [1409/2022]5
Convocatoria e bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión de una plaza de limpiador/a incluida en la oferta ordinaria de empleo público del personal laboral para 2022   [1410/2022]15
Convocatoria y bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión de una plaza de peón incluida en la oferta ordinaria de empleo público del personal laboral para 2022   [1411/2022]

Acceso ao BOP Premer na Imaxe

AVANTAR ACTIVIDADES