A Xunta declara de utilidade pública o polígono agroforestal de Barzamedelle, en Leiro

IES CHAMOSO LAMAS

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe seis decretos da Consellería do Medio Rural polos que se declaran de utilidade pública e de interese social seis polígonos agroforestais, un deles o de Barzamedelle (Leiro). Elévase así a oito o número de polígonos de iniciativa pública declarados na nosa comunidade.

Unha vez publicada esta declaración, iniciarase a redacción do proxecto básico de cada un dos polígonos. Seguidamente, iniciarase a investigación da titularidade das fincas e os traballos de reestruturación da propiedade nas distintas áreas, de seren necesarios.

O CAMPO DA FEIRA NON SE PECHA

No polígono de Barzamedelle (Leiro), recuperarase unha superficie de 145,6 hectáreas distribuídas nunhas 183 parcelas de 113 propietarios e establécense como usos ou actividades principais os cultivos leñosos, de ciclo curto e sistemas agroforestais (sistemas de aproveitamento mixto fundamentalmente gandeiro e forestal -frondosas caducifolias- e, nalgún caso, algún tipo de cultivo agrícola complementario para o aproveitamento gandeiro e compatible cos outros dous).