A CHMS mellorará o saneamento do concello ourensán de Maside

IES CHAMOSO LAMAS

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e José Manuel Iglesias, alcalde de Maside, asinaron hoxe o Protocolo que establece o marco de colaboración entre as partes concedentes, para o financiamento, posta a disposición dos terreos, execución e entrega das actuacións do proxecto de conexión de saneamento de Maside á EDAR municipal.

Cómpre sinalar que o núcleo de Maside, Santo Tomé, ten unha poboación de 823 habitantes e verte as súas augas residuais á estación depuradora situada augas abaixo dela, adxacente ás estradas OU-203 e N-541, vertendo ao arroio de Garabanes. . O colector que une o saneamento do núcleo coa EDAR presenta un trazado complexo en planta e alzado, tendo en conta as vías de comunicación que debe atravesar e a orografía adversa da zona.

O CAMPO DA FEIRA NON SE PECHA

En aras da colaboración entre administracións, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil cofinanciará as actuacións necesarias para o bo funcionamento do colector co que se poderán evitar filtracións e incorporacións de augas limpas que provoquen vertidos incontrolados á canle. O investimento necesario estímase en 1.000.000 de euros, incluíndo o custo de redacción do Proxecto, a execución do contrato de obras, así como a dirección facultativa do mesmo.