O Xuzgado do social de Ourense desestima unha demanda contra o Concello de Avión

O xuzgado do Social de Ourense na sentencia 139/2023 desestima unha demanda interposta por un traballador municipal contra o Concello de Avión.

A sentencia foi notificada as partes e contra a mesma non hai posibilidade de interpoñer recurso.

FESTAS EN RIBADAVIA