O BOP de Ourense ven de publicar as bases que rixen a convocatoria de axudas para material escolar de Boborás para o curso 2023/2024.

O prazo de presentación ábrese o día 15 de decembro e estará aberto ata o día 21.
Será a traballadora social a encargada de tramitar e recoller a documentación.

Estas axudas serán compatibles coas de outras administracións.

AVANTAR ACTIVIDADES

Contía das axudas.
• Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario
• Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario
• Alumnos de secundaria: 110 euros por alumno
Alumnos de FP: 130 euros por beneficiario
Alumnos de bacharelato: 130 euros por beneficiario

Para máis información podedes chamar o teléfono 988402008.

Descargar aqui as bases da convocatoria:

http://boboras.gal/convocatoria-de-axudas-para-material-escolar-20232023/