Aprobado o 1º PXOM de Ribadavia

IES CHAMOSO LAMAS

Angeles Vázquez asina a orde de aprobación do primeiro plan xeral de ordenación municipal de Ribadavia

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, asinou esta mañá a Orde de aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadavia, polo que este municipio conta co seu primeiro plan xeral, á vez que se converte no concello número 105 en contar cun plan actualizado e adaptado á lei.

SPORTUR GALICIA 2022

A conselleira de Medio Ambiente felicitou ao rexedor local Cesar Fernández e ao seu equipo por concluír o traballo de redacción desta nova ferramenta de plan, que poñerá fin ás Normas Subsidiarias de Plan, con 33 anos de vixencia, e que guiará o desenvolvemento do concello para os próximos 20 anos.

Destacou o esforzo realizado para facilitar que máis de 5.000 habitantes das oito parroquias de Ribadavia benefíciense da primeiro PXOM e que se traduciu en estudar ao detalle os máis de 27 quilómetros cadrados de superficie.

Ribadavia é un concello no que máis dun 90% do territorio é chan rústico, seguido xa a moita distancia polo chan urbano, 4,90%; o chan de núcleo rural, o 3,45%; e o chan urbanizable, o 0,73%, polo que o novo Pgom favorece o desenvolvemento equilibrado e sustentable deste concello; á vez que se compatibiliza a protección e potenciación do patrimonio natural e cultural, histórico, artístico e etnográfico.

Tamén respecta e impulsa a vida nas parroquias, procurando o aumento da poboación nas mesmas grazas ao impulso dos sectores produtivos e mellorando a habitabilidade no concello, incrementando en case 3 puntos -respecto do que indica a Lei do chan- a superficie para o sistema xeral de espazos libres e zonas verdes (330.852 m2, un 168% máis do que esixe a Lei). E , por último, resérvanse case 155.000 m2 para o sistema xeral de equipamento comunitario, un 277% máis do que esixe a Lei (dito doutra forma, case 3,8 veces máis).

Coa aprobación definitiva do PXOM de Ribadavia son xa 105 os concellos que contan cun plan adaptado e acorde ao marco urbanístico vixente en Galicia. Así mesmo, fai falta precisar que 75 destes plans foron aprobados polo actual Goberno galego e 17 deles só no que vai da presente lexislatura, que comezou no ano 2016.

Por último, Ángeles Vázquez lembrou que o traballo desenvolto pola Xunta nos últimos 10 anos en materia de urbanismo ten como obxectivo final que non haxa ningún concello en Galicia sen PXOM. Neste sentido, referiuse á aprobación da Lei do Solo no ano 2016 e do regulamento que a desenvolve; á posta en marcha do Plan Básico Autonómico en outubro de 2018 e aos futuros Plans Básicos Municipais para concellos de menos de 5.000 habitantes, que empezarán a redactarse este ano; ou ao impulso á nova Lei de Ordenación do Territorio, un texto que, previsiblemente, entrará no Parlamento a finais de 2019