A Residencia Quercus felicita o Nadal

Personal e dirección, asi como usuarios da Residencia Quercus de Leiro felicitan o Nadal