Centro Gallego Buenos Aires

Publicidade ASPADISI

HISTORIA DO CENTRO :

A historia do Centro Galego de Bos Aires comezou o 2 de maio de 1907 cando se reuniron representantes de varias asociacións galegas e o xornalista José Lence, en Alsina 946, sede do presidente do Centro vigués, Antonio Varela Gómez, onde Asinou a Lei de Fundación na que se establecía que respondía ao obxectivo de “… cubrir as necesidades de que carece completamente a nosa comunidade”.

HIPER MASIDE

Desde os seus inicios, o Centro galego intentou axudar aos inmigrantes naquelas dificultades ás que tiveron que enfrontarse, debido ao gran fluxo de inmigración. Así, impartíronse cursos de alfabetización, creouse unha Oficina de Traballo e Inmigración e, por suposto, proporcionouse a asistencia médica necesaria aos asociados.

En xuño, o centro foi trasladado a un local alugado situado na rúa dos Estados Unidos 1056. “Varela Gómez preside a Comisión Organizadora ata a redacción dos Estatutos, o 21 de xullo. Ese día foi elixido primeiro presidente do Centro Galego, o señor Roque Ferreiro. “

A Institución tiña varias direccións, ata o ano 1917 e, grazas a unha subscrición popular, adquiriuse a propiedade situada en Belgrano 2189, onde actualmente está situada. Comprouse en 65.000 pesos, aínda que se necesitaban 41.000 pesos para a reconstrución, polo que os membros de cada unha das comisións nomeantes vagaban de porta en porta ata que se recadaron os fondos. A obra comezou en 1918, abríndose o 2 de maio de 1920.

Anos despois, chamouse á cooperación social, o que deu lugar a un gran aumento da afiliación e, unha vez máis, unha das primeiras decisións do Consello de Administración foi a construción do edificio anexo ao local Belgrano 2171, O propio presidente encárgase da xestión técnica e da compra de materiais a prezos por xunto. En 1923 foi a inauguración, engadindo ás clínicas e salas de cirurxía, 30 dormitorios cuxo mobiliario foi doado por importantes personalidades.

Entre 1923 e 1926 foron adquiridos seis inmobles adxacentes ao edificio social, por Belgrano, Pasco e Moreno. “As obrigas de 50 pesos cada un foron emitidas sen xuros, a cobrar en fraccionamentos de 5 pesos ao mes e co compromiso, por parte do Centro, de reintegralas en prazas anuais, non inferior ao 10%”. Como resultado desta subscrición, a maioría dos contribuíntes doaron o importe en efectivo.

En 1929 comprou a propiedade de Belgrano 2159. En 1931, convocouse un anteproxecto de concurso para a construción da primeira parte do Edificio Social nos terreos de Belgrano e Pasco. Para a cerimonia na que se puxo a pedra fundamental, levouse terra das catro provincias galegas. A inauguración foi o 2 de maio de 1936.

En 1938 adquirironse dúas propiedades en Pasco N ° 362 e 368, para a continuación das obras.

En 1940 comezou a construción, para a segunda etapa, en Belgrano e Pasco, para o que o Consello de Administración realizou unha gran colección baseada en doazóns entre os socios e simpatizantes da Institución, podendo realizar a obra, que se inaugurou. en 1941.

VIDEO