Comunicado de Espazo Común: O Goberno Carballiñés aproba Orzamento do Amiguismo e a Pandeireta

IES CHAMOSO LAMAS

O GOBERNO CARBALLIÑÉS APROBA CON NUMEROSAS IRREGULARIDADES E NINGUNHA ÉTICA OS ORZAMENTOS DO AMIGUISMO E A PANDEIRETA

Á dubidosa dimisión ” en diferido” da concelleira de deportes, únese agora a confirmación de que se aprobou unha xenerosa subvención para un club de patinaxe do que é tesoureira a muller do alcalde.

OZOCOgz Deseño Galego

Onte viviuse un novo bochorno no salón de plenos do concello do Carballiño no marco do debate dos orzamentos que, dende Espazo Común, xa denunciamos por activa e por pasiva que son absolutamente nocivos para o futuro da nosa vila.

Trátase dunhas contas desequilibradas, inxustas, arbitrarias, e descaradamente orientadas en beneficio dos afíns e achegados ó partido do goberno.

Un proxecto que deixa só 285 mil euros para inversións e pola contra reserva 230 mil euros para festexos dato que xa fala por si mesmo.

Igual que o feito de que o Centro Comercial Aberto reciba unha subvención de só 6.200 euros na mentres un club de patinaxe recibe 6.500 euros. Estos son feitos que explican de xeito moi evidente o desastre do proxecto orzamentario que nin o propio alcalde Fumega foi quen de defender, agardando a que remataran os turnos de palabra da oposición para facer a súa primeira intervención ó final do pleno sen posibilidade de debate.

O noso voceiro, Adolfo Nogueira, puxo enriba da mesa a ilegalidade que suporía que Manuel Sotelo e Silvia Baranda vicepresidentes de Arenteiro e Carballiño FS votasen para aprobar senllas subvencións de 85 mil e 20 mil euros para as entidades nas que teñen intereses.

No caso de Sotelo, así se fixo e abstivose para non provocar a nulidade do pleno, pero no caso de Baranda, anunciouse xa transcurrido un bo tramo da sesión unha suposta dimisión no mes de agosto que ninguen, nin o propio alcalde coñecía.

Sen dubidar da palabra da concelleira o certo é que os socios do club no tiñan coñecemento de esta renuncia e que, a día de onte, figuraba na páxina web oficial da federación galega coma vicepresidenta da entidade. A esto hai que engadir un feito aínda máis desconcertante. Hai apenas 3 semanas foi presentado un album de cromos do Carballiño FS, acto no que participou a propia concelleira, pois ben, nese album do que hai ducias de exemplares polo pobo a diante e editado en febreiro, segue a constar o nome de Silvia Baranda coma vicepresidenta.

Se esta confusión e a mala imaxe non fora suficiente, no día de hoxe tivamos coñecemento de algo aínda máis grave e que deixa, definitivamente, polo chan a ética de este goberno.

Despois de estar medio pleno debatendo sobre o conflicto de intereses de estes dous concelleiros chegando Sotelo a abasterse por esta causa agora descubrimos que a muller do alcalde é tesoureira do club de patinaxe antes mencionado e agasallado con 6.500 euros de subvención directa.

A situación derivada de estes acontecementos supón un auténtico escándalo e pon en tea de xuizo a integridade do rexedor, pois era a súa obriga legal e moral dar conta de esta circunstancia ó pleno e absterse na votación.

Dende Espazo Común e ante a gravidade dos feitos que van saíndo a luz reservámonos a posibilidade de emprender calquer acción que considremos necesaria para acabr con estas prácticas absolutamete inpresentables.