2º Día de Medidas Extraordinarias no Carballiño

Vamos vendo os Cadros do avance do CORONAVIRUS a nivel global

Publicidade

As 8:00 h de Hoxe na Provincia de Ourense 22 afectados

Autopista a Ourense

Panaderia de Flores Boa actitude

Desabastecemento nun Supermercado Mala Actitude

Cruce dos Catro Camiños