Bando da Alcaldesa de Boborás

Ana Patricia Torres, Alcaldesa de Boborás publica un Bando, que co fín de colaborar e axudar aos colectivos máis vulnerables e cas personas maiores que precisen alimentos e medicamentos de primeira necesidade, sempre que sexa imprescindible poden chamar o Telefono 667552726 e Protección Cívil de Boborás pórase en contacto para atender a demanda xurdida

Publicidade