Para ter en conta: Lidya Almonte, Técnico Superior en Nutrición e Dietética

Lidya danos unhas pautas de alimentación e nutrición nestes momentos de crise

VIDEO