Volta a clase no IES Nº 1

O instituto enviou ás familias e ao alumnado e publicou una súa páxina web, o calendario final e as medidas de protección e hixiene que se desenvolverán no centro hoxe e até o remate do curso académico.

No IES Nº 1 tamén ten as sesións presenciais pola da mañá, co fin de que o persoal de limpeza dispoña do tempo suficiente para desinfectar as instalacións, así como para poder efectuar as probas de avaliación online e atender ao resto do alumnado doutros niveis académicos. Almudena Mosquera, a directora animou aos estudantes a acudir ó centro.

Desde o primeiro momento, todo o profesorado do IES Nº 1 quere salientar que traballa co único fin de ofrecer ao alumnado a mellor atención tendo en conta sempre as dificultades e as situación específicas e individuais na que se pode atopar parte o alumnado.

VIDEO

PUBLICIDADE ELECTORAL