Proposta de Xuca: Un autocine no Carballiño

Dende Xuventude Unida polo Carballiño (Xuca) propoñemos ao concello de O
Carballiño y ao excelentísimo alcalde que segan os pasos de Lalín para ter aquí un
autocine.


Neste verán diferente na nosa vila temos que ter unha alternativa de ocio diferente, e
esta adaptase da mellor maneira posible.
Preguntamos por redes aos cidadáns e a idea tivo bastante éxito, pensamos que lugares
no Carballiño sobran, e deixamos aos expertos propoñer cal é o mellor.

AVANTAR ACTIVIDADES