A totalidade do Servizo de Axuda no Fogar da negativo en Covid-19

IES CHAMOSO LAMAS

O SAF (Servicio de Axuda no Fogar) de Carballiño foi un dos grupos de traballadoras que se viron afectados polo cribado na última semana, ó tratarse de persoas que están en contacto cun dos sectores de risco. O pasado luns foron convocadas todas as traballadoras en Ourense para realizar as probas pertinentes no CHUO. O resultado foi negativo para todas elas.

PUBLICIDADE

HIPER MASIDE

Recordamos que o Servizo de Axuda no Fogar está en proceso de adxudicación. No mes de xuño diuse luz verde ó pliego de condicións, logo de 20 meses desde que vencera o contrato deste servizo. Dende entón, Axuda no Fogar leva traballando de xeito provisional. Actualmente este servizo está privatizado, e o contrato é por dous anos, con posibilidade dunha prórroga doutros dous.