Nota da CIG sobre o paro rexistrado en outubro

PARO REXISTRADO. OUTUBRO 2020

Rematou o mes de outubro con 181.307 persoas rexistradas como paradas no SEPE en Galiza, un 2,68% máis que no mes de setembro, o que equivale a 4.733 novos parados e paradas; con respecto a febreiro,mes anterior ao confinamento,  hai rexistradas 15.078 persoas máis.

AVANTAR ACTIVIDADES

 Na media do estado o medre foi do 1,31% o que equivale a 4.733 persoas paradas máis situando o total en 3.826.043 persoas paradas.

O desemprego medrou en todas as provincias galegas; Pontevedra  foi a que sufriu o maior incremento neste último mes, con respecto a febreiro é a provincia de A Coruña a que rexistra un volume maior no medre de desempregados/as.

Persoas  paradas. Evolución
Febreiro Setembro Outubro Mensual outubro/febreiro
A coruña            66.516               72.177               73.715                 1.538                  7.199  
Lugo            16.265               17.419               18.059                    640                  1.794  
Ourense            18.397               19.709               20.468                    759                  2.071  
Pontevedra            65.051               67.329               69.065                 1.736                  4.014  
Total          166.229            176.574            181.307                 4.733               15.078  

En todos  os sectores medrou o desemprego neste último mes, sendo a construción o que presenta un mellor comportamento e servizos onde se rexistra o medre maior. Con respecto a febreiro, tan so na construción hai anotadas menos persoas paradas que antes do inicio da pandemia.

Sectores Evolución
Febreiro Stembro Outubro Mensual outubro/febreiro
Industria            18.297               18.893               19.048                    155                     751  
Construción            13.613               13.341               13.457                    116   –  156  
Servizos          114.987            122.191            125.889                 3.698               10.902  

O medre da afiliación na provincia de A Coruña en 2.229 persoas neste último mes, compensa a perda de afiliación no resto das provincia e fai que remate o mes con 218 persoas afiliadas de media neste último mes.

Con respecto ao mes de febreiro, a caída da afiliación é de 554 persoas.

Afiliación á SS Evolución
Febreiro Stembro Outubro Mensual outubro/febreiro
A coruña          434.745            429.306            431.535                 2.229   – 5.439  
Lugo          121.313            122.047            121.690   –   357                     734  
Ourense          102.218            102.969            102.522   –  447                     751  
Pontevedra          354.077            357.476            356.269   –  1.207                  3.399  
Total      1.012.353         1.011.799         1.012.017                    218   –  554  

Si ben neste último mes medrou máis o paro entre os homes que entre as mulleres, desde o inicio da pandemia, son as mulleres as que están sufrindo en ,maior media a lacra do desemprego.

Evolución
Sexo Febreiro Setembro Outubro Mensual outubro/febreiro
Homes            71.438               74.357               77.041                 2.684                  5.603  
Mulleres            94.791            102.217            104.266                 2.049                  9.475  

No que atinxe a contratación, rexistráronse 73.100 novos contratos, dos cales tan so o 9,2% o fixeron baixo algunha das modalidades de contratación indefinida. Si comparamos os datos co mesmo mes do ano anterior, a caída da contratación foi do 31%; o que nos da unha idea da menor actividade neste momento que fai un ano.