A CHMS colabora con todos os concellos da demarcación, priorizando a urxencia e idoneidade do solicitado

IES CHAMOSO LAMAS

O Organismo de cuenca continúa executando actuacións recollidas en Convenios asinados con anterioridade ao 2018, ano do cambio de Goberno de España, nos que os Concellos receptores están gobernados polo PP

· Na provincia de Ourense: A Veiga, Vilamarín, Bande, Lobios, Muiños, Cortegada, Esgos, entre outros concellos

OFERTA DE TRABALLO EN AVIÓN

· Continúan pendentes de firma 3 Convenios co Concello de Ourense, que non poden ser asinados ata a súa aprobación no pleno municipal (Saneamento de Velle, Senda Outariz e Tamiz no aliviadoiro de Pontelebrona)

· Consideramos que o deputado Celso Delgado descoñece a realidade da provincia

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, colabora con todos os concellos da Demarcación, priorizando a urxencia e idoneidade das actuacións solicitadas polos municipios en temas de saneamento, depuración, mellora e execución de carreiros fluviais, limpeza e conservación de leitos, estabilizacións de noiros, aumento da capacidade de desaugadoiro; como actuacións máis demandadas.

Algúns destas obras son competencia municipal e por iso, para poder colaborar cos concellos é necesario conveniarlas (saneamento, depuración, limpeza de leitos que discorren por centro urbano, estabilización de pontes afectadas polas crecidas…). O Organismo de conca encárgase da elaboración dos Convenios e da execución das obras, en canto á porcentaxe de financiamento, ha de ser o articulado do Convenio o que, previo acordo entre as partes, recóllao.

Neste momento a CHMS continúa traballando en obras con Convenios asinados antes do 2018, casualmente, na súa maioría, con concellos gobernados polo PP, e nalgúns casos tiveron que ser asinadas adendas para ampliar prazos de execución e actuacións sobrevindas.

Desmentindo as informacións aparecidas nos medios de comunicación, despois dunha comparecencia parlamentaria do Secretario de Estado de Medio Ambiente no Congreso, nas que o PP acusa á CHMS de favoritismos con concellos gobernados polo PSOE, hai que indicar que, concretamente na provincia de Ourense e desde o 2018, este Organismo de cuenca executa ou executou actuacións na Veiga, Vilamarín, Bande, Lobios, Muiños, Cortegada, Esgos, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Ourense, Castrelo de Miño, Cenlle, Allariz, Ribadavia, entre outros concellos.

Ademais, no que respecta ao Concello de Ourense, e tras múltiples reunións coa Corporación Municipal anterior e a nova, continúan pendentes de firma 3 Convenios, que son asinados por falta do Acordo de aprobación no Pleno municipal: Saneamento do núcleo de Velle, Senda fluvial de Outariz e Tamiz de retención de sólidos no aliviadoiro de Pontelebrona (Barbaña).

A modo de resumo, desde este Organismo de cuenca consideramos, por tanto, que o deputado Celso Delgado descoñece a realidade da provincia