Evolución do coronavirus en Carballiño nos últimos 5 meses

Nos seguintes gráficos pódese observar a evolución do coronavirus en Carballiño desde o mes de outubro

Esta claro que o verao trouxo relaxación e desde mediados de setembro a incidencia foi aumentando ata chegar o “pico ” que se alcanzou o día 20 de outubro con 188 casos e un índice por cada 100000 habitantes de 1334.

Tomaronse medidas restrictivas moi importantes para deter a pandemia. Lembremos o ” modelo Carballiño “

PUBLICIDADE ELECTORAL

Esas medidas foron efectivas e a curva empezou a baixar ata chegar o seu mínimo o día 17 de decembro con solo 4 casos activos. Veu Nadal e as consecuencias que xa sabemos: A curva volta a subir ata chegar o seu “pico” o día 4 de febreiro con 115 casos e un índice por cada 100000 habitantes de 816.

Volveron as medidas restrictivas e a curva volve a baixar.

Esperemos que esta vez sexa definitiva e non se convirta nun comportamento cíclico.