Convocadas as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4,

Publicidade ASPADISI

Publicase hoxe no DOG a seguinte:

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021

HIPER MASIDE

DOG ( Premer na Imaxe )