No actual ano hidrolóxico 2020/21, a partir do 1 de outubro de 2020, a precipitación media acumulada na parte galega da Demarcación Miño-Sil a 6 de xuño de 2021 foi de 1.041,2 l / m2, un 4% por encima da media histórica , sendo a media histórica entre 1980/81 e 2011/12 1.001,9 l / m2.

No ano hidrolóxico anterior, 2019/20, nesta época do ano a precipitación rexistrada foi de 1.180,5 l / m2, un 18% por encima da media histórica e un 13% por encima da de 2020/21.

Na última semana rexistráronse 2,7 l / m2, mensualmente os meses de novembro e marzo pódense destacar como secos e os meses de decembro, xaneiro e febreiro como húmidos.

Os encoros galegos da Demarcación atópanse ao 67,83% da súa capacidade máxima, un 1,35% menos que a semana anterior. Este volume é un 17,31% menos que a cantidade de auga almacenada hai un ano, o 85,14%.

En canto aos fluxos circulantes, segundo os datos recibidos nas estacións de control que chegan ao Centro de Control de Cuenca (CECU) do CHMS, están un 5,1% por debaixo da media histórica.

“Dende a CHMS queremos lembrar que os recursos naturais son limitados e que todos debemos asumir a responsabilidade individual pola súa conservación, fomentando actitudes respectuosas co medio ambiente e co consumo de auga para evitar, no país dos mil ríos, períodos de seca estival ”, aclarou José Antonio Quiroga, presidente da CHMS.