San Amaro: Bases de selección para a contratación de 5 traballador@s, a xornada completa para o servizo denominado “Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais”

Publicase hoxe no BOP:

Publicidade

Por Resolución do concelleiro delegado do 10/06/2021, referencia número 2021/088, apróbanse as seguintes bases: bases de selección para a contratación laboral temporal, a xornada completa, de 5 traballadores/as para o servizo denominado “Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais”, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de San Amaro para participar na prevención e defensa contra incendios forestais:

BOP Premer na Imaxe: