Garda Civil e Policía Local reforzan os operativos fronte actos vandálicos e medidas fronte á covid

O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González, e o alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, copresidiron esta mañá a reunión da Xunta Local de Seguridade, na que se realizou unha análise e valoración da seguridade cidadá, así como dos datos de violencia de xénero no concello.

No tocante á seguridade cidadá, o subdelegado do Goberno indicou que os niveis de delincuencia no concello de O Carballiño atópanse por debaixo do índice de criminalidade medio galego de municipios de similar poboación.

AVANTAR ACTIVIDADES

Emilio González sinalou que se observa un lixeiro repunte dos delitos leves contra o patrimonio e un aumento da cifra de infraccións administrativas durante o ano 2020, motivado en boa medida polos supostos de incumprimento da normativa decretada fronte a COVID-19 que deron lugar a propostas de sancións administrativas.

Así mesmo, na Xunta Local de Seguridade acordouse reforzar os operativos entre a Garda Civil e a Policía Local para evitar que se produzan actos vandálicos, especialmente durante as fins de semana, así como para controlar o cumprimento das medidas restritivas contra a COVID-19 ditadas polo Goberno autonómico e a celebración de reunións numerosas na vía pública.

Por último, o subdelegado do Goberno salientou a colaboración existente entre a Garda Civil e a Policía Local de O Carballiño, aos que agradeceu os seus esforzos para garantir a seguridade cidadá e asegurar o cumprimento das medidas sanitarias.

VIOLENCIA DE XÉNERO E PLAN DIRECTOR

En canto aos datos presentados pola Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno, actualmente no concello de O Carballiño hai trece casos activos no Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero (Sistema VioGén), dos cales dous presentan risco medio, oito risco baixo e tres risco non apreciado. Doce dos casos contan con medidas de prohibición de aproximación e comunicación, mentres que un conta con medidas de prohibición de aproximación.

En canto ao seguimento dos casos activos, sete son asignados á Garda Civil e seis á Policía Local.

Acerca do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e nas súas contornas fíxose especial fincapé na necesidade de impulsar a participación dos proxenitores do alumnado neste tipo de actividades.

Durante o curso 2021-2022 reforzaranse os mecanismos de comunicación e colaboración coa comunidade educativa por parte das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado co fin de ofrecer diferentes conferencias e actividades sobre o uso das novas tecnoloxías; acoso escolar; consumo de drogas e alcol; condutas  incívicas, violentas e vandálicas; racismo, xenofobia e intolerancia; e violencia de xénero, entre outras temáticas.

Así mesmo, continuarase cos dispositivos de vixilancia por parte da Garda Civil e da Policía Local nas inmediacións dos centros educativos para previr o tráfico, consumo e tenencia de drogas, así como todo tipo de condutas violentas.