A Xunta e o concello de Beariz asinan un convenio de colaboración para a reforma do centro de saúde

En particular, na provincia de Ourense, nos últimos anos puxéronse en marcha novos centros de saúde en Toén, Entrimo, Vilar de Santos, Ourense (O Couto), Barbadás (A Valenzá) ou Pontedeva, e importantes reformas en Carballeda de Avia, Gomesende, Leiro, Carballeda de Valdeorras ou Cenlle. Nesta lexislatura acábanse de poñer en marcha os centros de saúde de Pereiro de Aguiar e Paderne de Allariz, e de asinar o convenio para iniciar a construción dun novo centro de saúde en A Rúa. E están xa adxudicadas as obras de reforma do centro de saúde de Arnoia e Ribadavia.

Esta lexislatura comezou co compromiso da Xunta de completar unha renovación integral do Sergas. En consecuencia, os Orzamentos para 2021, os primeiros desta lexislatura, contemplan un incremento do 108% no capítulo de investimentos para atención primaria, pasando de 26 millóns en 2020 a 55 millóns de euros neste ano 2021.

AVANTAR ACTIVIDADES

Engadido a todo o anterior, a Xunta ten intención de continuar esa renovación integral da Atención Primaria con dúas iniciativas. Por un lado, un Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria, no que definiranse as actuacións prioritarias para o Sergas, e, por outro, unha reforma organizativa deste nivel asistencial, que aposte por un modelo máis resolutivo e máis multidisciplinar, para o que Sanidade está a traballar no Consello Técnico de Atención Primaria con todos os colectivos, e para o que creouse  unha Dirección Xeral de Reforma Sanitaria que pilote o proceso.

Para todo isto é fundamental actuar tamén nos centros de saúde que aínda seguen a ser de titularidade municipal. Existe un Pacto Local para ir asumindo progresivamente desde a Xunta estes centros. Desde 2009, xa se asumiron máis de 90 e, aínda que o proceso é lento, hai que destacar que, desde 2017, a distribución que a Xunta fai do Fondo Adicional do Fondo de Cooperación Local, inclúe a previsión de compensar os custos de mantemento dos centros de saúde do grupo 1, que son aqueles coma este cuxo edificio está dedicado integramente ao fin sanitario.

Así, nos orzamentos da Xunta de 2021 prevese a reserva de 2,23 millóns de euros do Fondo de Cooperación Local aos concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade.

Polo tanto, a Xunta colabora cos concellos no mantemento habitual destes centros e colabora tamén cando, como neste caso, hai que facer reformas importantes. No caso da provincia de Ourense, este ano téñense asinados xa convenios para reformar os centros de saúde de titularidade municipal de O Bolo, Rairiz de Veiga e Amoeiro, e están en trámite os de Castro Caldelas, Vilardevós ou Lobios, entre outros.


VIDEO SPOT BEARIZ en BADAL TV