Convocados cursos gratuitos para obter os certificados Celga

IES CHAMOSO LAMAS

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de
linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de
lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas
oficiais de idiomas de Galicia.

DOG Premer na Imaxe

HIPER MASIDE