Bases e convocatoria do concurso oposición para a provisión dunha praza de funcionario de administración xeral no Concello de Carballeda de Avia

Publicase hoxe no BOP as Bases e convocatoria do concurso oposición para a provisión
dunha praza de funcionario de administración xeral, subescala
administrativo, grupo C1, no Concello de Carballeda de Avia

Publicidade

BOP Premer na Imaxe