E se en 2022 o 17 de setembro non fose festivo local.

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Esa posibilidade existe xa que a día de hoxe esa é a situación real. Esta circunstancia inedita ocurriria se non cambian as cousas

No BOP num 232 de 7 de outubro de 2021 veñen publicados os festivos locais para o ano 2022 de todos os concellos da provincia de Ourense

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

En Carballiño figuran como festivos locais

1 de marzo, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

BOP Premer na Imaxe

Como resulta que o 17 de setembro de 2022 é sábado, o día grande das festas non seria festivo local

No pasado pleno deronse as razóns polas que pode ocurrir esto

Todo parece indicar que o tema vai ter solución xa que a Xunta pode admitir unha modificación e publicar una modificación de erros, polo que o 17 de setembro coma sempre será festivo local