Estructura do novo centro de Saúde para Boborás

O Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria da Consellería de Sanidade inclúe na chamada fase 1 do mesmo -que terá carácter preferente na súa execución nos próximos anos- ao futuro Centro Integral de Saúde de Boborás.

O PF consta de: 2 consultas de medicina, 2 de enfermería, 1 do programa da muller, 1 polivalente/ urxencias e 1 respiratorios.
Con respecto ao centro actual incrementanse os seguintes espazos: 1 consulta do programa da muller, 1 polivalente/urxencias e 1 de respiratorios, así como sala de xuntas

AVANTAR ACTIVIDADES


VIDEO SPOT BOBORÁS en BADAL TV