Aprobadas as bases do programa de Termalismo Saudable e Cultura Termal 2022

Reunión Manuel Baltar (Presidente da Deputación Ourense) sobre a extratexia a seguir nos balnearios coa chegada da alta velociade. Acompañan ó presidente Eva Álvarez (Balneario de Partovia), Salomé Soto (Balneario do Carballiño), Javier Soto (Grupo Caldaria), Vicent Boyer (Grupo Caldaria), Alberto Canal (Grupo Caldaria), Cristina Álvarez (Balneario de Cortegada), Manuel Fernández (Balneario de Baños de Molgas) e Jose Juan Cerdeira (Xefe da Area de Benestar da Deputación Ourense).

Cun orzamento de 105.000 euros oferta estancias e tratamentos en sete balnearios da provincia, incluíndo facilidades para a mobilidade e rutas culturais pola provincia 

A xunta de goberno aprobou tamén máis de 400.000 euros en subvencións para cooperación cos concellos e entidades  

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, reunida hoxe por vía telemática baixo a presidencia de Manuel Baltar, aprobou as bases do programa de Termalismo Saudable e Cultura Termal 2022, polo que se ofertan estancias e tratamentos en sete balnearios da provincia, incluíndo facilidades para a mobilidade e rutas culturais pola provincia. Unha iniciativa que, cun orzamento de 105.000 euros, ten como obxectivo a promoción do sector termal como área económica e social estratéxica para a provincia.  

PUBLICIDADE ELECTORAL

O programa de Termalismo Saudable consta de dúas modalidades: estancias balnearias con ou sen transporte en tren, e tratamentos terapéuticos sen estancia. As estancias balnearias, con axudas que van desde os 10 ata os 60 euros, terán unha duración de seis días, de luns a sábado, en réxime de pensión completa, incluíndo 10 técnicas balnearias, a posibilidade de revisión médica e animación social. Para as estancias con transporte en tren, os usuarios teñen incluído o billete de ida e volta desde algunha das “estacións termais” que participan no programa –referidas no convenio subscrito entre Deputación de Ourense e Renfe- con destino á estación de Ourense. Neste caso, os balnearios proporcionan o traslado ata as instalacións e rutas culturais seleccionadas. Existen tamén estancias con ou sen tren para grupos formados por un mínimo de 20 persoas. Os tratamentos terapéuticos sen estancia (reumatolóxico e respiratorio) inclúen axudas de entre 20 e 70 euros, con consulta médica e a posibilidade de realizar 35, 20 ou 10 técnicas balnearias repartidas ao longo de 15 días. 

O programa de Cultura Termal financia con entre 10 e 20 euros estancias de fin de semana nos balnearios da provincia de dous días de duración, de sábado a domingo, incluíndo pensión completa e dúas técnicas balnearias para adultos. 

Os balnearios adheridos ao programa son os de Baños de Molgas, O Carballiño, Arnoia, Laias, Lobios, Cortegada e Caldas de Partovia. As solicitudes poderán presentarse por vía telemática (termalismourense.com) desde o día seguinte á publicación das bases no BOP. As axudas concederanse por orde de recepción das solicitudes ata esgotar o seu orzamento. 

Por outra banda, a Xunta de Goberno aprobou dúas novas axudas no marco do programa EmprendOU para proxectos empresariais e de autoemprego en municipios rurais en declive demográfico. As achegas, cun importe máximo cada unha delas de 8.685 euros, teñen como beneficiarios a dous proxectos relacionados cos servizos de estética e hostalería nos concellos de Sarreaus e Xinzo de Limia. 

No capítulo de cooperación cos concellos, aprobáronse as seguintes subvencións: 13.000 euros a favor de Beariz para a instalación dun ascensor na Casa Consistorial; 32.000 euros ao Concello do Bolo para obras na estrada Cambela-límite con Viana; 48.000 euros para Cortegada destinados ao soterramento da rede de alumeado público e renovación de luces no acceso ao antigo balneario; Máis de 37.000 euros a favor da Mezquita para un proxecto do IDAE de eficiencia enerxética no alumeado de Vilavella e Cadavos; e 40.000 euros para un proxecto piloto de intelixencia artificial e a feira de gando da Veiga. A lista péchase con dúas axudas ao Concello de Vilardevós, que recibira 110.000 euros para a rehabilitación da estrada de Salto do Cabalo a Arzoá, e preto de 27.000 euros para a rehabilitación da estrada de Florderrei a Terroso. 

Sinalar por último outras dúas achegas no ámbito de cooperación con entidades, con 60.000 euros para as obras na sede provincial de Cruz Vermella, e 20.000 euros para gastos de funcionamento do Pen Club Galicia.