Convocatoria de folga da Xunta de Persoal da Area Sanitaria de Ourense