As 680 hectáreas arrasadas polo lume no Irixo serán declaradas zona catastrófica

IES CHAMOSO LAMAS

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou que o Consello de Ministros aprobará a declaración como “zonas gravemente afectadas por unha emerxencia de protección civil” (antigas zonas catastróficas) todos os territorios que sufriron grandes incendios, con máis de 500 hectáreas, entre os que se atopan nove concellos de Ourense: Carballeda de Valdeorras, Rubiá, O Barco de Valdeorras, Oímbra, Vilariño de Conso, Verín, O Irixo, Laza e Chandrexa.

Esta declaración pode ir acompañada de axudas económicas para tratar de paliar os efectos do desastre tanto ás administracións públicas locais como a particulares. Os primeiros preséntanse fundamentalmente para corrixir os danos producidos na vía pública, e os segundos para vivendas danadas ou para indemnizar. Ademais, os afectados pola catástrofe deben saber que contan con beneficios fiscais para tamén tratar de paliar os danos causados ​​pola catástrofe como exención do Imposto de Bens Inmobles (IBI), redución do Imposto de Actividades Económicas, e Exención. das taxas de tráfico.