Nota de Prensa do BNG de Cenlle sobre as obras das beirarrúas

Dende o BNG de Cenlle manifestamos que as obras que se están realizando entre a
Deputación de Ourense e o Concello, na mellora das beirarrúas na parroquia de Cenlle son un verdadeiro despropósito por varias razóns:

 1. A anchura recomendada para a construción das beirarrúas está entre 1,20 e 1,50
  metros, polo que en varios tramos está por debaixo do esixido pola lei e noutros chega
  a alcanzar os catro metros.
 2. Isto implica que aqueles tramos nos que se acadan os catro metros a anchura da vía
  para tráfico rodado redúcese a cinco metros en total, polo que nun carril de dobre
  sentido non se acada o esixido de sete metros para unha vía de dobre sentido.
 3. Isto produce un salientable desequilibrio vial, no que por tramos o tránsito peonil e o
  rodado sufren colos de botella, no que que haberá tramos no que se dificulte o paso a
  pé e nos que dous vehículos de grandes dimensión non poidan cotransitar. A isto
  únese a carencia de evitar barreiras arquitectónicas para o tránsito de persoas con
  mobilidade reducida, como son a habilitación de rampas para cadeiras de rodas ou a
  eliminación de obstáculos como os paus da luz.
 4. Cabe tamén destacar que coa realización destas obras non se están solventando
  continxencias básicas como a xestión de torrentes de auga, así pois as augas pluviais
  caen na rede de sumidoiros e fosas sépticas, o cal suporá indubidablemente o seu
  colapso e futuros desbordes.
 5. Este despropósito urbanístico ademáis suporá un problema para o estacionamento,
  enedexamáis xestionado por este concello e que conlevará ao xa común
  estacionamento de vehículos sobre vías peonís innecesariamente
  sobredimensionadas