Video do pleno de xaneiro no Carballiño: Rogos e Preguntas