Espazo Común presenta ao pleno unha moción para a creación dun paseo fluvial no río Carrás

A formación de Espazo Común ven de presentar unha moción para o pleno da vindeira semana. Nela piden a creación dun paseo fluvial no río Carrás. O texto da moción é o seguinte:

O río Carrás ou regato do Varón pasa, históricamente, por ser un gran esquecido dentro dos diferentes procesos de recuperación de entornos naturais do Carballiño.

AVANTAR ACTIVIDADES

Semella que só nos lembramos da súa existencia cando hai verquidos ou cando, como aconteceu recentemente, o seu desbordamento provoca danos estruturais. Algo non tan inusual.

Dende a construción da depuradora, inaugurada no ano 2011, apenas se implementou mellora algunha en dito río nin no seu entorno.

Iso a pesares de que é o río realmente urbano do Carballiño, atravesando por exemplo o entorno do Centro de Saúde, o barrio de Flores ou a Estrada de Ribadavia.

Xa é hora de elaborar un proxecto que convirta o Carrás nun valor engadido para o noso pobo e nun elemento máis que convirta ó Carballiño nunha vila amable, nun pobo que vive de cara aos seus ríos e non de costas.

Dous son os factores que nos levan a facer esta proposta: por unha banda, conseguir que co axeitado encauzamento de todo o discorrer da súa corrente, se eviten futuros problemas de inundacións e danos materiais que tanto perxuizo e gasto ocasionan a Concello e veciños.

Pola outra, o arranxo dos seus marxes e contorna, posibilitaría dispor dun paseo fluvial práctimente no mesmo casco urbano, aportando, por conseguinte, un novo valor ao enorme patrimonio natural co que contamos.

Visto todo o anteriormente comentado,

                                                              SOLICITAMOS

  1. A elaboración dun proxecto para o encauzamento e recuperación do río Carrás que inclúa o arranxo das súas marxes coa creación dun paseo fluvial.