Convocatoria de Asamblea extraordinaria da Anpa do Conservatorio do Carballiño

Estimados nais e pais:
A dirección da A.N.P.A do Conservatorio do Carballiño convoca Asamblea extraordinaria e invítavos a asistir á mesma que terá lugar no Conservatorio do Carballiño o martes 05 de
setembro ás 19:00 e ás 19:15 en 1ª e 2ª convocatoria respectivamente, coa seguiente orde do día:

  1. Debate e reflexión sobre o presente e futuro da escola de música e conservatorio.
  2. Actuacións a partir dos escritos e solicitudes presentados
  3. Altas de Socios/as na ANPA (a cuota será de 10€ anual por familia socia). Nesta Asemblea poderán facerse novos socios/as pudendo votar en esta misma
  4. Rogos e preguntas
    En esta reunión están invitados a asistir as Nais e Pais afectados pola falta de plazas de matriculación