Anacos da Historia do Carballiño

16 de Outubro de 1952 A noticia fai mención o famoso loitador de “catch” Eugenio González que era natural de Santa Uxía de Lobás