Problemas na rúa Margarita Taboada

IES CHAMOSO LAMAS

Veciños e comerciantes da rúa Margarita Taboada estan fartos de ver que o feito de que o tramo superior da rúa sexa solo de acceso a propietarios de garaxes é habitual que na práctica esto non se cumple é a rúa convirtese nun aparcadoiro co inconvinte que supón para todos , sobre todo para os comerciantes que ven como a visibilkidade dos seus escaparates vese reducida ou anulada. Pedimos que desde as autoridades municipales se tomen as medidas pertinentes para impedir esta situación.