O GRUPO POPULAR SOLICITA A CREACION DUN PROTOCOLO MUNICIPAL PROPIO DE MEDIDAS CONTRA O CORONAVIRUS.

PARECE CONVINTE QUE EXISTA UNHA MÍNIMA COORDINACIÓN E UN PROTOCOLO PARA TOMAR MEDIDAS PROPIAS PREVENTIVAS O PREPARAR OPERATIVOS PARA TOMAR MEDIDAS AS QUE ESTEMOS OBRIGADOS

Publicidade

O Grupo Popular, solicita que dende o Grupo de Goberno se proceda a convocar aos portavoces municipais, para manter unha reunión respecto do CORONAVIRUS, e se organice o Concello para calqueira das situacións que se poidan prever e se faga un protocolo propio de actuación.

O Concello do Carballiño, nin ten tomado medidas preventivas cos seus traballadores/as  nin outras nos espazos que rexenta e consideramos que certas cousas si que se poden facer.

Outros Concellos xa están a traballar nesto, tomando medidas preventivas propias, e consideramos que O carballiño tamén ten que facelo.