COIDADO COS TIMOS

Hai uns desaprensivos que estan chamando as casas en nome da CRUZ ROXA para pedir cartos e atender a necesidades da xente: axuda a domicilio, poñer camas articuladas etc

Todo esto é FALSO

En caso de dúbida hai que chamar a propia Cruz Roxa ou o Concello de Carballiño para comunicar esto, pero non hai por parte da Cruz Roxa ningunha Campaña de recaudación de fondos para este fin.

AVANTAR ACTIVIDADES

O único conducto Oficial da Cruz Roxa é facer donacións a través de Contas Bancarias Autorizadas